UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
тел.:+38 (044)362-79-73
Головна

Депозитарні послуги

Відкриття/закриття рахунків у цінних паперах:

 • юридичним та фізичним особам
 • резидентам та нерезидентам України

Внесення змін до рахунку у цінних паперах;

Обслуговування обігу (операцій) цінних паперів на рахунках у цінних паперах з/без дотримання принципу «поставка проти оплати»:

 • зарахування
 • списання
 • переказ

Блокування/розблокування цінних паперів;

Надання власникам цінних паперів інформації:

 • щодо залишків цінних паперів на рахунку на визначену дату
 • про рух цінних паперів на рахунку за період
 • про корпоративні операції емітента цінних парперів, що належать депоненту

Перерахування доходів за цінними паперами в разі прийняття емітентом рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему;

Подовження операційної доби.Консультаційні послуги депозитарної діяльності

 • Інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства»;
 • Емісії, обігу та обліку цінних паперів, прав та обов'язків емітента згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
 • Формування звітів для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року;
 • Забезпечення існування у бездокументарній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему»;
 • Обслуговування у депозитарній системі рахунків у цінних паперах власників, відкритих емітентом у процесі дематеріалізації, у тому числі до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему»;
 • Інші консультаційні послуги.

Депозитарні послуги клієнтам депозитарної установи надаються за тарифами депозитарної установи.