UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
тел.:+38 (044)362-79-73
Головна


Акціонери, яким відкрито/які бажають відкрити рахунок в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС», мають можливість укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах один із способів:

  • особисто в офісі ТОВ «УПР-ФІНАНС» за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна, буд.14Б, оф.507;

  • дистанційно, звернутись та надати інформацію до ТОВ «УПР-ФІНАНС» на електронну адресу doc@upr.org.ua або надіслати поштовим листом (Укрпошта,Нова Пошта т.д.)

Перелік інформації(документів) яку необхідно надати для підготовки документів для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:

- копія (скановану, фото або формат pdf) сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, фотографія(в тому числі вклеєна за досягненням віку 25 та 45 років), місце проживання. У разі, наявності у акціонера паспорта громадянина України нового зразка на пластиковій картці додатково надається копія (сканована) витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця проживання;
- копія (сканована,фото або формат pdf) довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

У разі, якщо акціонер через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість довідки про присвоєння ідентифікаційного номера надається копія(сканована) сторінки паспорта акціонера, з відміткою про це;

- Довідку(скановану,фото або формат pdf) що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку (рахунок, картка повинна обов'язково належати акціонеру!) за яким акціонер бажає отримувати доходи (дивіденди) за цінними паперами. Довідку дає банк або можна отримати реквізити через систему кліент-банк (наприклад: Приват24) в он-лайн режимі. Обов'язково перевірити наявність рахунку нового формату IBAN ;

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «УПР-ФІНАНС» перераховує доходи (дивіденди) за цінними паперами, які належать акціонеру на банківський рахунок (картку) відкритий в будь якому банку України (зарплатну, пенсійну, соціальну або картковий/поточний рахунок відкритий в банку).

- в разі зміни прізвища надати копію документу, в якому зазначена така зміна (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, тощо);
- адресу для листування обов'язково із зазначенням поштового індексу. На цю адресу Укрпоштою, після опрацювання, будуть надіслані документи (виписка з рахунку в ЦП, другий примірник заяви про приєднання);
Якщо адреса співпадає з адресою прописки - зазначити це, та надати тільки поштовий індекс;
- інформація щодо номера телефону для зв'язку з акціонером;
- інформація щодо e-mail (адреса електронної пошти) акціонера (за наявності);


У разі надсилання інформації електронними листом на електронну адресу doc@upr.org.ua :


В темі електронного листа необхідно повністю вказати прізвище ім’я та по батькові акціонера для прискорення пошуку.

В тексті електронного листа необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО вказати один із способів отримання підготовлених бланків документів:

  • бланки надіслати на e-mail (адреса електронної пошти);

  • бланки надіслати засобами поштового зв'язку(тільки Укрпоштою!);

Всі дані НЕОБХІДНО надіслати ОДНИМ електронним листом, дані із різних листів не розглядаються!
Обмеження на розмір електронного листа складає 10МБ!

У разі надсилання інформації поштовим відправленням:

Надсилаються ксерокопії зазначених документів на адресу:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна 14Б, оф.507

ТОВ «УПР-ФІНАНС»

За результатами розгляду інформації отриманої від акціонерів, у спосіб зазначений у листі, акціонеру будуть надані відповідні бланки документів для підписання та оформлення, квитанція для сплати послуг ТОВ «УПР-ФІНАНС» та інструкції для подальших дій акціонера.

Банківські реквізити для сплати послуг:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС»

ЄДРПОУ 36980202 п/р UA513226690000026500300404456

в АТ «Ощадбанк», МФО 322669

В призначенні платежу зазначити "За депозитарні послуги" та ідентифікаційний номер депонента!!!